P.C. Jansen Marine & Offshore Trading B.V.
Hijs- en hefmaterialen, fenders, boeien, vaarwegmarkering en meer
Welkom op de website van P.C. Jansen Marine & Offshore Trading BV

P.C. Jansen Marine & Offshore Trading BV is im- en exporteur cq distributeur van uitrusting ten behoeve van de maritieme sector en industrie. Hierbij bouwen wij voort op de activiteiten die wij als P.C. Jansen Marine Agencies BV reeds sinds 1974 hebben ontplooid.

Wij houden ons ondermeer bezig met:
  • de verkoop van hijsogen van JDT
  • de verkoop van explosieveilige zaklantaarns (Peli products, Furnaux Riddall, Ecom)
  • de verkoop van vaarwegmarkering en reserveonderdelen hiervan (Tideland Signal)
  • de verhuur van "water load bags" - waterzakken voor testen (SeaFlex)
  • de verkoop en verhuur van load links en load cell shackles (ScotLoad/Strainstall)
  • Laatste update: 1 april 2013  • PC Jansen Marine Agencies logo